Diensten

Startersadvies

Een zaak starten is niet evident. Naast de essentiële vragen over welke activiteit u wenst uit te oefenen, betekent dit nog meer dat u zelf rechtstreeks verantwoordelijk bent voor uw succes. Als startende ondernemer volstaat het echter niet om enkel creatief, moedig, ijverig, … te zijn. Vooraleer u een beslissing neemt, kunt u zich beter beroepen op ons gespecialiseerd advies. ‘Zelfstandig zijn’ betekent namelijk niet dat u er alleen voor staat!

Boekhoudkantoor Kadir Kaya biedt via startersbegeleiding een totaaladvies aan; zo dient u als starter vooraf alle oplossingen te kennen na een voorafgaande analyse. Indien u zich in hoofdberoep als zelfstandige wenst te vestigen, of hetzij u een zelfstandige activiteit in bijberoep wil aanvangen, helpen en adviseren wij u verder in elke fase.

Via onze persoonlijke aanpak, helpen wij u een antwoord te bieden omtrent volgende zaken waarmee u als starter geconfronteerd wordt:

  • Welke activiteiten zal ik uitoefenen?
  • Beschik ik over de nodige diploma’s of vergunningen?
  • Is mijn project financieel haalbaar?
  • Kies ik voor een eenmanszaak of een vennootschap?
  • Welke aansprakelijkheden en risico’s draag ik als ondernemer?
  • Welk type boekhouding moet ik voeren?
  • Aan welke wettelijke formaliteiten moet ik voldoen?

Binnen Boekhoudkantoor Kadir Kaya willen wij u graag gidsen, signaleren, adviseren, … en denken wij uitvoerig met u mee bij de opstart van uw zaak.

Boekhouding

Fiscaliteit

Adviesverlening